Schoolgids en JaarverslagIn de schoolgids vindt u alle algemene schoolinformatie terug zoals schoolgegevens, missie en visie van de school, beleid rondom aanmeldprocedures, ziekmelden enz.

Schoolgids 2018-2019

In het jaarverslag wordt een samenvatting weergegeven van het afgelopen schooljaar. Denkt u bijvoorbeeld aan onderwijsresultaten, tevredenheidsonderzoek, schoolinspectie en de Ouderraad.

Jaarverslag 2016-2017

Ariaweg 115 - 3816 HJ - Amersfoort
T. 033-4720221
E. info.spectrum@meerkring.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl