Medezeggenschapsraad OBS 't Spectrum
Doel van de MR is het vertegenwoordigen van personeelsleden, ouders, en leerlingen en het behartigen van hun belangen. De MR-praat, denkt en beslist mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school. Hiermee levert de MR in het bijzonder een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs, de werkomstandigheden voor het personeel en een prettig en veilig klimaat voor kinderen, personeel en ouders.

De MR stelt zich bij de uitvoering van haar taak actief en constructief kritisch op. Bovendien is de MR zich bij haar werk steeds bewust van het feit dat ze ouders en personeel vertegenwoordigt. Om dit doel te bereiken biedt de wet (WMS) de MR het recht op instemming, advies en initiatief. Daarom moet het schoolbestuur ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR.

De MR vergadert volgens onderstaand schema en op aanvraag is de directie hierbij aanwezig

MR-vergaderingen zijn openbaar voor alle ouders en ook u bent van harte welkom.

Vergaderdata Medezeggenschapsraad:
  • 12 oktober 2017
  • 14 december 2017
  • 8 februari 2018
  • 17 april 2018
  • 19 juni 2018

De vergadering duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Wie zijn wij?

Ik ben Karima Dahri, 29 lentes jong en moeder van 3 kinderen; Ismael(groep 3), Ishaq(groep 1) en Juwayriah(1,5 jaar).  Ik ben een creatieve moeder die een eigen onderneming heeft in het maken van tekstborden/bedrukkingen. Mijn belangrijkste motivatie om plaats te nemen in de MR is het kunnen meedenken en meebeslissen over het huidige en toekomstige beleid van ’t Spectrum en dit vanuit een ouderperspectief te bekijken. Zonder discussie moeten onze kinderen hierbij altijd centraal staan.
De belangrijkste basis voor een goede school is naar mijn mening de kwaliteit van het onderwijs.Naast een goede vorm van kennisoverdracht moet de school ook zorgdragen voor een prettig klimaat waar kinderen zich prettig en veilig voelen, maar waar ook ouders zich thuis voelen.
Ik kijk ernaar uit om een positieve bijdrage te leveren aan de MR, en zo ook aan onze kinderen én ouders.

Ik ben Willem Massier, 62 jaartjes jong, vader en opa, wonend in het prachtige Barneveld. Op ‘t Spectrum werk ik 2 dagen. Woensdag in groep 7 van juf Latifa (momenteel meester Rolf ivm de zwangerschap van juf Latifa) en vrijdag in groep 8 van juf Gea. Ik ben ook vaste invaller voor de groepen 5 t/m 8. Naast de school heb ik een Internet-software bedrijf met medewerkers in loondienst en op projectbasis. Daar werk ik de overige dagen. 
Ik vind het heel belangrijk dat de ouders als partners betrokken zijn bij de school.

Mijn naam is Karima Elkarti. Ik ben gehuwd, en heb een zoon van 13 jaar op het Corderius College, en een dochter van 5 jaar in groep 3. 
Ik werk 2 dagen in de week op een basisschool in Amersfoort als leerkracht. Met mijn kennis van het onderwijs wil ik als MR lid graag samen met de andere MR leden en de directie van ’t Spectrum een bijdrage leveren aan het schoolklimaat. 
Ik hecht veel waarde aan een sfeer op school waar alle kinderen zich veilig voelen en in staat gesteld worden zich te ontwikkelen op sociaal, intellectueel, creatief en sportief gebied. 
Ik voel mij zeer betrokken bij de school waar mijn kinderen een belangrijk deel van hun jeugd doorbrengen. Vanzelf sprekend zal ik met enthousiasme al het mogelijke doen om de belangen van onze kinderen te behartigen.

Mijn naam is Tessa van de Rovaart. Ik heb een zoon in groep 4 en een dochter in groep 1. Ik werk 4 dagen in de week als HR assistent in De Bilt en woon in de wijk. Omdat ik graag meer betrokken wil zijn bij de school van mijn kinderen, ben ik lid geworden van de MR. Ik hoop daarmee een steentje bij de kunnen dragen aan een nóg fijnere en betere school voor onze kinderen. 

Mijn naam is Vian Saleh en ik heb 4 dochters. Ik ben werkzaam als onderwijsassistente in de kleuterbouw. Dit schooljaar zit ik samen met een paar collega’s en ouders in de MR omdat ik de ontwikkelingen binnen onze school graag wil volgen en daarover wil meepraten. Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen om de kwaliteit van het onderwijs op onze school op peil te houden en te vergroten.
De betrokkenheid via de Medezeggenschapsraad bij de school zorgt voor een extra bijdrage aan het onderwijs. Daar wil ik me met de andere MR-leden met enthousiasme voor inzetten!

Hallo allemaal mijn naam is Hikmet Demirtas-Karadag, ik ben 29 jaar oud. Momenteel ben ik groepsleerkracht van groep 3. Dit is mijn 3de jaar op 't Spectrum. Voorheen heb ik 1 jaar gewerkt op de Albatros. Daarvoor heb ik gewerkt als invalleerkracht op verschillende scholen. En tijdens mijn studie heb ik gewerkt bij de Lidl in Liendert. Ik ben getrouwd en woon in Apeldoorn. Waarom ik in de Medezeggenschapsraad ben, is omdat ik meer voor de ontwikkeling van onze school wil betekenen. Ook vind ik het contact met de ouders erg fijn en wil graag weten wat de belangen van ouders zijn en wat ik ervoor kan betekenen.


Medezeggenschapsraad
Ariaweg 115
3816 HJ Amersfoort
Telefoon: 0334720221
E-mail: medezeggenschapsraad@obs-spectrum.nl

Ariaweg 115 - 3816 HJ - Amersfoort
T. 033-4720221
E. info.spectrum@meerkring.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl