Leerlingenraad
De leerlingenraad denkt mee over hoe ’t Spectrum verbeteren kan.
De kinderen maken zelf een agenda en kiezen speerpunten om aan te werken.
1 keer per maand vergadert de raad met de directeur, meester Ad
Er worden dan plannen gemaakt en uitgevoerd.

De kinderen hebben o.a. gekozen voor:

  • Nog mooier maken van het speelterrein: basketbal, atletiek enz.
  • Rondleiden van nieuwe kinderen
  • Het ontwerpen en inrichten van een moestuin
Vorig jaar heeft de raad een film gemaakt tegen pesten en samen met de gemeente een heel mooi schoolplein gemaakt.

En op 6 februari hebben drie leerlingen van de Leerlingenraad van het vorig jaar onder groot applaus een presentatie verzorgd aan Raadsleden en Wethouders van Amersfoort. Hier ons nieuwsbericht + twee foto's.

Ariaweg 115 - 3816 HJ - Amersfoort
T. 033-4720221
E. info.spectrum@meerkring.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl