Medezeggenschapsraad OBS 't Spectrum
Doel van de MR is het vertegenwoordigen van personeelsleden, ouders, en leerlingen en het behartigen van hun belangen. De MR-praat, denkt en beslist mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school. Hiermee levert de MR in het bijzonder een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs, de werkomstandigheden voor het personeel en een prettig en veilig klimaat voor kinderen, personeel en ouders.

De MR stelt zich bij de uitvoering van haar taak actief en constructief kritisch op. Bovendien is de MR zich bij haar werk steeds bewust van het feit dat ze ouders en personeel vertegenwoordigt. Om dit doel te bereiken biedt de wet (WMS) de MR het recht op instemming, advies en initiatief. Daarom moet het schoolbestuur ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR.

De MR vergadert volgens onderstaand schema en op aanvraag is de directie hierbij aanwezig:
(Nieuw data overzicht volgt binnenkort)

MR-vergaderingen zijn openbaar voor alle ouders en ook u bent van harte welkom. De vergadering duurt van 15:15 - 16:30 uur.

Wie zijn wij?

Juf Trudy, leerkracht groep 2 (voorzitter)
Zal zich nog aan u voorstellen.

Juf Vian, onderwijsassistent
Mijn naam is Vian Saleh en ik heb 4 dochters. Ik ben werkzaam als onderwijsassistente in de kleuterbouw. Dit schooljaar zit ik samen met een paar collega’s en ouders in de MR omdat ik de ontwikkelingen binnen onze school graag wil volgen en daarover wil meepraten. Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen om de kwaliteit van het onderwijs op onze school op peil te houden en te vergroten. De betrokkenheid via de Medezeggenschapsraad bij de school zorgt voor een extra bijdrage aan het onderwijs. Daar wil ik me met de andere MR-leden met enthousiasme voor inzetten!

Maryke Veenstra, Intern begeleider
Zal zich nog aan u voorstellen.

Karima, ouder
Zal zich nog aan u voorstellen.

Touraya, ouder

Zal zich nog aan u voorstellen.

Mylene, ouder
Zal zich nog aan u voorstellen.

Medezeggenschapsraad
Ariaweg 115
3816 HJ Amersfoort
Telefoon: 033-4720221
E-mail: mr.spectrum@meerkring.nl
Voor het Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek:
kies openbare basisschool 't Spectrum!
Vreedzame school, goed onderwijs, veel extra’s!

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

OBS 't Spectrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder

Contact

OBS 't Spectrum
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 472 0221
Mailen kan via het contactformulier boven aan de pagina.

Plan route