Medezeggenschapsraad
Doel van de MR is het vertegenwoordigen van personeelsleden, ouders, en leerlingen en het behartigen van hun belangen. De MR-praat, denkt en beslist mee met het schoolbestuur over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school. Hiermee levert de MR in het bijzonder een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs, de werkomstandigheden voor het personeel en een prettig en veilig klimaat voor kinderen, personeel en ouders.

De MR stelt zich bij de uitvoering van haar taak actief en constructief kritisch op. Bovendien is de MR zich bij haar werk steeds bewust van het feit dat ze ouders en personeel vertegenwoordigt. Om dit doel te bereiken biedt de wet (WMS) de MR het recht op instemming, advies en initiatief. Daarom moet het schoolbestuur ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR.

De MR vergadert volgens onderstaand schema en op aanvraag is de directie hierbij aanwezig:
(Nieuw data overzicht volgt binnenkort)

MR-vergaderingen zijn openbaar voor alle ouders en ook u bent van harte welkom. De vergadering duurt van 15:15 - 16:30 uur.

Wie zijn wij?

Maryke Veenstra,  Intern begeleider (voorzitter)
Zal zich nog aan u voorstellen.

Juf Jonna, groep 5
Zal zich nog aan u voorstellen.

Juf Myrla, groep  6
Zal zich nog aan u voorstellen.

Karima, ouder
Zal zich nog aan u voorstellen.

Touraya, ouder

Zal zich nog aan u voorstellen.

Mylène, ouder
Zal zich nog aan u voorstellen.

Medezeggenschapsraad
Ariaweg 115
3816 HJ Amersfoort
Telefoon: 033-4720221
E-mail: mr.spectrum@meerkring.nl
Voor het Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek:
kies openbare basisschool 't Spectrum!
Vreedzame school, goed onderwijs, veel extra’s!

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

OBS 't Spectrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder

Contact

Kindcentrum Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 472 0221
Mailen kan via het contactformulier boven aan de pagina.

Plan route