Vreedzame schoolSamenwerken, een veilige school en inspraak: de Vreedzame School. Als u onze regels van de school leest, weet u wat voor een school wij willen zijn.

  • Iedereen is anders en dat vinden we OK! 
  • We gaan op een vriendelijke manier met elkaar om. 
  • We lossen conflicten op de Vreedzame manier op. 
  • We zorgen voor een nette school en zijn zuinig op onze spullen. 
  • We zorgen ervoor dat we rustig kunnen werken en spelen. 

Een school waarin iedereen zichzelf mag zijn en trots op zijn of haar achtergrond. Wij vinden het heel belangrijk om positief met verschillen om te gaan en elkaar ruimte te gunnen. Op onze school zult u veel rust en structuur ervaren. Dat heeft met onze visie te maken. Wij willen vanuit die duidelijkheid ruimte geven. Niet alles mag of kan, maar wel heel veel. We dragen zorg voor elkaar, hebben belangstelling en staan open voor elkaar. 

Een verschil van mening of een conflict is niets ergs. Het gaat erom hoe we het samen oplossen. Wij gebruiken daar de Vreedzame manier voor. Kort gezegd: even afkoelen, elkaar vertellen wat het probleem is en wat je voelt, positieve oplossingen bedenken en samen een win-win oplossing kiezen. Zo doen wij dat! De oudere leerlingen leren zelfs andere kinderen daarbij te helpen. Zij zijn onze mediatoren. 

Daar hoort ook bij dat we zuinig zijn op onze omgeving. Ons plein, het gebouw, de materialen en de natuur zijn ons gegeven om op een fijne manier te werken met onze kinderen. Samen houden we die omgeving schoon en netjes. We geven kinderen en ouders een stem. Zij praten en beslissen mee op onze school, zodat we samen richting geven. Een voorbeeld is onze leerlingenraad die maandelijks overlegt met de directeur over wat kinderen graag anders of beter zien op school. 

Voor het Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek:
kies openbare basisschool 't Spectrum!
Vreedzame school, goed onderwijs, veel extra’s!

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

OBS 't Spectrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder

Contact

Kindcentrum Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 472 0221
Mailen kan via het contactformulier boven aan de pagina.

Plan route