Jaarplan en Jaarverslag


Op deze pagina meer informatie over het Jaarpan. Daarnaast vindt u het rapport van de onderwijsinspectie en ons school ondersteuningsprofiel, dat hoort bij Passend Onderwijs.

In het jaarplan wordt nader omschreven wat onze missie en visie is. Welke programmalijnen binnen ons onderwijs worden toegepast. Hoe de behaalde resultaten kunnen worden verbetert en hoe de samenwerking tussen de kinderen, ouders en het team op een Vreedzame school wordt vormgegeven. Hierbij zijn de principes van Vreedzaam leidend.

Als school willen wij open en eerlijk laten zien wat we doen, wat we leren, moeilijk vinden en waar we de middelen voor inzetten. Wij verantwoorden ons in de medezeggenschapsraad, naar ouders, de inspectie, het bestuur, het samenwerkingsverband enz. Dat doen we met plezier, want voor ons geldt dat interne verantwoording (aan elkaar) en externe verantwoording (naar 'buiten') in volgorde ons de kans geven te laten zien wat we al kunnen en doen en te leren wat beter kan. Verantwoording gaat niet alleen langs de formele weg, maar in onze visie vooral via contact, kwaliteit denken en doen, leren van inbreng en een open houding naar kinderen en ouders toe. Dat ziet u ook aan de activiteiten hieronder. 

Als ouder ervaart u de kwaliteit van het onderwijs, het verrijkend aanbod, de ondersteuning en de resultaten. Wij zijn in gesprek met ouders via koffieochtenden, het ouderpanel, de ouderraad, de mr , de rapportgesprekken, de voortgang enz. Zo krijgt u een breed beeld. Eens in de twee jaar geeft u uw mening over de school en koppelen wij uitslagen terug. De leerlingenraad neemt een belangrijke en serieuze plek in, de leerlingen doen voorstellen ter verbetering van de school en wij nemen deze serieus op in onze plannen.

Wij maken een aantal verslagen en plannen in ons administratiesysteem ParnasSys. Dat levert veel inhoud (zoals in jaarverslagen), maar geen prettig leesbare documenten. De inhoud wordt besproken met de medezeggenschapsraad.
Natuurlijk kunt u plannen en verslagen volledig inzien. Een mailtje aan administratie.spectrum@meerkring.nl. is voldoende en wij sturen de volledige plannen en verslagen op. Natuurlijk zien we ook uit naar uw feedback.
De medezeggenschapsraad vergaderingen zijn openbaar, u kunt altijd aansluiten. Sterker nog, hoe meer belangstelling en bereidheid tot meedenken hoe beter. 

Samen maken wij onze school en ons Kindcentrum elke dag een stukje beter!

Schoolgids

Specifieker leest u over ons in onze schoolgids en op Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl).Schoolondersteuningsplan

School Ondersteuningsplan (SOP) 2021Voor het Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek:
kies openbare basisschool 't Spectrum!
Vreedzame school, goed onderwijs, veel extra’s!

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

OBS 't Spectrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder

Contact

Kindcentrum Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 472 0221
Mailen kan via het contactformulier boven aan de pagina.

Plan route