Plusklas


In iedere groep werk je met verschillende niveaus. Waar nodig werk je in instructiegroepjes om leerlingen meer aan te bieden of om extra hulp te geven. Mocht een leerling daar toch niet voldoende aan hebben aan de extra uitleg en blijven de scores op de toetsen achter dan hebben wij op school de Plusklas.

Een aantal dagdelen per week zitten de leerlingen in de Plusklas waar ze met rekenen en begrijpend lezen op een eigen niveau werken. De rest van de vakken doen ze zoveel als mogelijk mee met hun eigen groep. Wat we zien met leerlingen in de Plusklas is dat ze met meer plezier naar school gaan en betere resultaten halen. Ze zitten lekkerder in hun vel en ze krijgen meer zelfvertrouwen.

Meer instructie, hulp en begeleiding
(doordat er in een kleine groep wordt gewerkt is
meer tijd om hulp en begeleiding te geven)

Meer op eigen niveau
(rekenen en begrijpend lezen wordt
aangeboden op het niveau van de leerling)

Meer tijd
(er is meer tijd om te werken aan de
Doelen die moeten worden behaald.
We gaan pas verder wanneer het doel
wordt beheerst.)

Meer gebruik van materialen
(daar waar nodig is wordt er gebruik gemaakt van
concreet materiaal, zoals blokjes/klokjes etc,
om ervoor te zorgen dat de leerling het doel
gaat beheersen en het uiteindelijk kan toepassen.)

Meer rust
(een rustig en overzichtelijk lokaal
met weinig prikkels.
Ook is de groep kleiner waardoor er meer rust is)

Meer werken aan eigen doelen
(naast de doelen waar we in de groep aan werken
kan het zijn dat een leerling nog iets extra’s nodig
heeft. Daar werken we ook aan in de Plusklas.)

Ariaweg 115 - 3816 HJ - Amersfoort
T. 033-4720221
E. info.spectrum@meerkring.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl