Het onderwijs op OBS 't Spectrum


Het onderwijs op ’t Spectrum 
Goed onderwijs geven, dat staat op nummer één op onze school. Wij geven het onderwijs op een manier die bij onze school past, omdat we weten wat effectief is. Natuurlijk hoort daar ook het ‘spelend leren’ bij, doen en ervaren. 

Keuzeborden tot weektaken
Van de kleuterbouw tot en met groep 8, van (digitale) keuzeborden tot weektaken

In de groepen ziet u een opbouwende lijn, zodat kinderen de school als een éénheid ervaren. Goed onderwijs geven we samen. 
Samenwerken is een kracht, dan bereiken we meer, daarom is onze school een kind centrum. Samen met de peuterschool, de naschoolse leraren, indebuurt033 en anderen maken we er een goede school van: kindcentrum Het Scala.

  
Onderwijs op 't Spectrum  

Elk kind is anders, omgaan met verschillen 
Elk kind is anders en het is goed om in te spelen op talenten van kinderen. Wij geloven in ieders kracht, dus in de talenten die ieder kind heeft. Tijdens het leren werken we met een basisgroep en differentiëren we op verschillende niveaus. Zo is er extra instructie voor kinderen die meer nodig hebben. Extra aandacht, extra ondersteuning en natuurlijk extra uitdaging, want ook voor talent hebben we extra’s op school.

  • De Plusklas, voor kinderen die op eigen niveau werken aan hun doelen, een paar keer per week.
  • De Familieklas, voor kinderen en hun ouders, die extra willen werken aan positief gedrag, één periode in het schooljaar.
  • De Ta(a)lentklas voor kinderen van groep 7 en 8 die gemotiveerd zijn om méér te leren na schooltijd, één middag, op VMBO-T / VWO-niveau.

Toptijd
TopTijd is het programma op 't Spectrum voor kinderen die hoog scoren, die een nieuwsgierig leerhouding hebben en wat extra uitdaging aankunnen. 
We bespreken twee maal per jaar welke leerlingen voor TopTijd in aanmerking komen. De jonge kinderen van groep 3 en 4 doen mee met TopTijd junior, de oudere leerlingen volgen TopTijd senior. Kinderen bepalen zelf een leervraag rond een thema, bijvoorbeeld de geschiedenis van Amersfoort, doen onderzoek en presenteren het eindresultaat aan hun medeleerlingen.
In de TopTijd groep gaan kinderen ook ieder jaar op excursie. Alle kinderen werken met het programma Popplet op hun persoonlijke Ipad. Daarmee leren ze ideeën te visualiseren en relaties daartussen te leggen.

Creatief
De leerlingen van het Spectrum krijgen op donderdag en vrijdag beeldende lessen van een kunstvakdocent van Scholen in de kunst. Elke groep krijgt gedurende het schooljaar 11 lessen van 1,5 uur en de kleuters van 1 uur. 
In de beeldende lessen wordt gewerkt met verschillende materialen, zoals klei, speksteen, schapenwol, hout en karton en met verschillende technieken zoals boetseren, vilten, zagen, timmeren, tekenen met houtskool en pastelkrijt.

In de beeldende lessen leren de leerlingen ontdekken, onderzoeken, creatief te denken, goed te kijken, problemen op te lossen en ze ervaren hoe je met je eigen ideeën en vondsten iets bijzonders kan maken. De ene keer werken de leerlingen met een thema: jezelf en jouw familie, dieren, techniek en de andere keer met een beroemde kunstenaar: Mondriaan, Picasso, Matisse als uitgangspunt.

Zo hebben bijvoorbeeld de kleuters een keer hun gezicht geschilderd met waterverf en zichzelf gemaakt van klei, groep 3 en 4 schilderden en boetseerden hun familie. De groepen 5 en 6 hebben een echt zelfportret getekend en ingekleurd met pastelkrijt en vervolgens hebben ze van klei hun eigen hoofd gemaakt. De groepen 7 en 8 hebben een boekje gemaakt met tekeningen van hun familie en de hele familie op de bank geboetseerd.

"De leerlingen vinden de kunst- en beeldende lessen leuk en dat is heel belangrijk. Want iets leuk vinden, enthousiast zijn, dat is de motor achter de ontwikkeling van goede hersenen. En enthousiast, dat zijn ze! En prachtige kunstwerken maken ze! Het is geweldig om deze lessen aan hen te mogen geven. Judith Hofstee, vakdocent Scholen in de Kunst"

Continurooster

Onze school werkt met een continurooster. Onze lestijden zijn van 08:30 uur tot 14:15 uur. De deur gaat open vanaf 08:20 uur.
Het continuerooster houdt in dat alle kinderen van maandag t/m vrijdag tussen de middag op school eten. De middagpauze bestaat uit 15 minuten eten in de groep met de eigen leerkracht. Daarna gaan de kinderen bij goed weer een half uur naar buiten. Het buiten spelen is verdeeld in 2 tijden. Om twaalf uur gaat de eerste groep kinderen naar buiten en om half één de volgende groep. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen in de school. Op het plein houden leerkachten/ medewerkers van de school en ouders samen toezicht.

Overblijven
De kinderen nemen hun eigen eten mee naar school. Aan de ouders is verzocht om twee pakketjes te maken. Het lunchpakket wordt in speciale kasten bewaard, zodat kinderen dit niet in de kleine pauze op kunnen eten. De kosten voor het overblijven zijn €10,- per jaar per kind. Dit geld wordt onder andere gebruikt om één keer per week fruit aan de kinderen te kunnen geven. Verder wordt er spelmateriaal voor binnen en voor buiten van gekocht.

Water drinken
We willen meer gaan richting gezond drinken op school. Daarom wordt er in de kleine pauze altijd water gedronken op school. Groep 1 t/m 3 krijgt een dopper (waterfles) die op school blijft. Groep 4 t/m 8 nemen zelf water mee naar school. In de grote pauze mag water natuurlijk ook. Dit doen we in samenwerking met B-Slim.
 

 

Voor het Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek:
kies openbare basisschool 't Spectrum!
Vreedzame school, goed onderwijs, veel extra’s!

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

OBS 't Spectrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder

Contact

Kindcentrum Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 472 0221
Mailen kan via het contactformulier boven aan de pagina.

Plan route