In verband met de privacyPrivacy op kindcentrum Het Scala
Stichting Meerkring, waar kindcentrum Het Scala deel van uitmaakt, vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van  
onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormt  
het uitgangspunt van het privacybeleid van alle scholen binnen Stichting Meerkring. 
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de  
administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden  
persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt  
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.  
kindcentrum Het Scala hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens  
en leerlingdossiers. 

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt  
aantal leerling gegevens. Stichting Meerkring maakt met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van  
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met andere  
organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van de school of in de  
nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om  
eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s  
omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 
Meer informatie over het privacybeleid van Stichting Meerkring vindt u op www.meerkring.nl/meerkring/privacy

Voor het Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek:
kies openbare basisschool 't Spectrum!
Vreedzame school, goed onderwijs, veel extra’s!

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

OBS 't Spectrum is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nlLees verder

Contact

Kindcentrum Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT
Telefoon: 033 - 472 0221
Mailen kan via het contactformulier boven aan de pagina.

Plan route