ABC School, Het scala en openbare basisschool ’t SpectrumWij geloven in ieders kracht!

Onze school, ’t Spectrum, werkt samen met partners in de brede school ABC Het Scala. Dat doen we, omdat we samen meer voor onze 300 kinderen (peuters en basisschool) kinderen kunnen bereiken.
Ons doel is dat die samenwerking concreet iets oplevert voor kinderen en ouders.

Doorgaand lesprogramma vanaf 2 jaar
Met onze peuterschool werken we aan een doorgaand lesprogramma vanaf 2 jaar. Dat is een enorme winst voor kinderen en ouders. Het zorgt voor een goede ontwikkeling van het kind en een vloeiende overgang van peuterschool naar de basisschool. Partou is onze partner, waarmee we ook het kind centrum ontwikkelen.

Resultaat telt!
Tijdens de lestijd van de basisschool werken we hard aan taal, rekenen, begrijpend lezen en alle ander vakken. Voor ons geldt: ‘resultaat telt!’ Onze leerlingen zijn leergierig en komen elke dag met plezier naar school om samen te spelen en te werken.

Naschoolse activiteiten
Met o.a. Scholen in de Kunst en de S.R.O. bieden we naschoolse activiteiten voor de kinderen. Zo kunnen kinderen met hun ouders inschrijven op de activiteiten na lestijd. De activiteiten zijn gratis.

Op de website staat een overzicht. Voorbeelden van activiteiten zijn: sport, kunst, Engels, Spaans, spel, dans, toneel………… een afwisselend programma ter bevordering van het ontwikkelen en ontdekken van talenten!

Aanmelden naschoolse activiteiten
Kinderen kunnen alleen nog maar worden aangemeld voor naschoolse activiteiten via de website www.abc-amersfoort.nl

Op onze ABC school werken we volgens de werkwijze en afspraken van de Vreedzame school.

Kind centrum Het Scala

’t Spectrum en Partou hebben samen besloten in ons gebouw één mooi kind centrum te realiseren voor kinderen van 2-13 jaar. Voor de jongste kinderen betekent dat een doorgaande lijn van peuterschool naar de basisschool, dezelfde werkwijzen, aansluitende doelen en regels en afspraken.
Ons kindcentrum is een Vreedzaam centrum, met duidelijke regels en afspraken rondom verschillen, respect en inspraak. Dat geeft een duidelijke en heldere uitstraling en voelt voor veel kinderen en ouders als een rustige ‘thuisbasis’.
Ook de naschoolse activiteiten zijn een meerwaarde voor de kinderen. Na lestijd worden onze pedagogische afspraken doorgezet, zodat kinderen de hele dag op een positieve wijze met elkaar omgaan.
Ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien krijgen binnen ons kind centrum concreet betekenis.

Ariaweg 115 - 3816 HJ - Amersfoort
T. 033-4720221
E. info.spectrum@meerkring.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl